Tin tức

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng. (27-06-2016 06:46:06)

Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.

Ngày 25/5/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-BXD về việc phê duyệt tạm thời Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng lập.

​          Quy trình này áp dụng cho các đối tượng nhà ở và nhà công cộng, đặc biệt chú trọng vào nhà chung cư xây dựng trước năm 1994, các nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm.

          Quy trình này áp dụng để khảo sát và đánh giá mức độ an toàn chịu lực kết cấu của các đối tượng nêu trên. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát, đánh giá, cần lưu ý các hư hỏng của các hệ thống kỹ thuật có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn của công trình và người sử dụng.

          Quy trình này không áp dụng cho các đối tượng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Đối tượng sử dụng quy trình này phải là các chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm phù hợp với các lĩnh vực có liên quan.

          Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà gồm 02 giai đoạn, được thực hiện theo từng bước cụ thể như: Công tác chuẩn bị, lập đề cương, xác định khối lượng, đo đạc, kiểm tra hiện tường, lấy mẫu…

         Giai đoạn 1: Khảo sát sơ bộ bằng phương pháp trực quan, đưa ra các đánh giá dựa trên các dấu hiệu bên ngoài của các kết cấu. Kết luận của bước khảo sát này là công trình có cần thiết phải khảo sát chi tiết.

         Giai đoạn 2: Khảo sát, đánh giá chi tiết bằng các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng; thí nghiệm; tính toán và đánh giá mức độ an toàn của kết cấu nhà và công trình. Từ đó đề xuất phương án xử lý tiếp theo: tiếp tục sử dụng; sửa chữa, gia cường; hoặc các biện pháp can thiệp khác. Bước này chỉ tiến hành đối với các nhà thuộc diện phải khảo sát chi tiết để đánh giá theo kết luận của giai đoạn 1.

Quy trình này được áp dụng kể từ ngày 25/5/2016 (ngày ký ban hành Quyết định số 488/QĐ-BXD).

                                                          Phòng Quản lý chất lượng

Nguồn bài viết: Phòng QLCL CTXD