Tin tức

Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư phát xây dựng và thí nghệm chuyên ngành xây dựng. (24-07-2016 07:09:33)

Ngày 01 tháng 7 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư phát xây dựng và thí nghệm chuyên ngành xây dựng

Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định bao gồm 9 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư phát xây dựng và thí nghệm chuyên ngành xây dựng.

(Đính kèm Nghị định số 62/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ)./.  

                                                                  Ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

Nguồn bài viết: TTKĐCL xây dựng