Tin tức

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (01-08-2016 05:05:43)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động 2015. Theo đó, từ ngày 01/7/2016 Nghị định 39/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 về:

  • Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;
  • Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng;
  • An toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù;
  • An toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;
  • Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP, ngoài việc phải có người làm công tác y tế cơ sở tại doanh nghiệp, còn có những yêu cầu nhất định đối với công tác chuyên trách hoặc bán chuyên trách bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

 

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nguồn bài viết: Phòng QLCL CTXD