Tin tức

Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (27-04-2016 13:37:21)

Nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

       Ngày 21 tháng 02 năm 2011 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng H&B có Thông báo số 03/TB-H&B về việc nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở thu nhập thấp tại thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 1).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/3/2011 đến hết ngày 31/3/2011

Địa điểm nhận hồ sơ: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng H&B. Địa chỉ: Số 49, đường 30/4, ấp 2, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại liên hệ: 0711.3873111 – 295202; Fax: 0711.3511222

Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà bao gồm:

- Đơn tự khai có nhu cầu mua nhà ở (mẫu số 1);

- Xác nhận của UBND cấp xã nơi đang cư trú (mẫu số 2);

- Xác nhận của cơ quan, địa phương nơi đang làm việc hoặc quản lý

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);             - Giấy CMND và hộ khẩu (bản sao công chứng).

Nguồn : phòng Quản lý Nhà - TTBĐS

Nguồn bài viết: phòng Quản lý Nhà - TTBĐS