Tin tức

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND (15-03-2020 17:38:14)

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Nguồn bài viết: Không có
File đính kèm: New folder_Zc8riWBt.rar