Tin tức

Ngày 04 tháng 5 năm 2018 Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy ban hành Quyết định số 1132/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị Nguyễn Huệ, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (06-06-2018 11:08:49)

Ngày 04 tháng 5 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn – Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, với các nội dung như sau:

* Vị trí lập quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch thuộc xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp kênh Mười Thước;

+ Phía Tây Nam giáp Tiểu Khu hành chính & Đường số 1;

+ Phía Tây Bắc giáp kênh Đầu Lá;

+ Phía Đông Nam giáp đường số 5.

* Quy mô diện tích:

Diện tích khu đất quy hoạch là 36,285ha.

* Tính chất khu vực lập quy hoạch:

Tính chất của khu vực lập quy hoạch được xác định là Khu thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thực nghiệm các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm mục đích trình diễn, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, cũng là nơi đào tạo, huấn luyện cho các đối tượng là nông dân, học viên áp dụng công nghệ cao vào sản xuất và quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản.

* Cơ cấu quy hoạch:

Khu đất quy hoạch có chức năng là Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được phân chia các thành phần sau:

- Khu thực nghiệm, trình diễn lúa;

- Khu thực nghiệm, trình diễn Thủy cầm;

- Khu thực nghiệm, trình diễn Thủy sản;

- Khu thực nghiệm, trình diễn cây trồng cạn và vi sinh;

- Đất giao thông;

- Đất cây xanh cách ly.

* Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

- Khu đất trồng lúa:

- Khu đất nuôi thủy cầm:

- Khu đất nuôi thủy sản:

- Khu đất trồng cạn và vi sinh:

* Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

- Hệ thống giao thông:

- Chuẩn bị kỹ thuật đất:

- Hệ thống cấp nước:

- Thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Cấp điện và chiếu sáng:

- Hệ thống thông tin liên lạc:

- Bảo vệ môi trường:

 

(Đính kèm quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang)

         PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

 

Nguồn bài viết: Không có