Tin tức

Ngày 01 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (27-04-2016 13:42:52)

Ngày 01 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 377/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 1. Vị trí và phạm vi giới hạn: Khu đất quy hoạch có quy mô khoảng 616ha thuộc phường VII, thành phố Vị Thanh, với tứ cận tiếp giáp như sau:

          - Phía Tây Bắc giáp kênh xáng Xà No.

          - Phía Tây Nam giáp kênh Rạch Gốc.

          - Phía Đông Nam giáp kênh Xáng Hậu.

          - Phía Đông Bắc giáp phường III.

2. Quy mô và dân số:

- Diện tích khu đất quy hoạch: 616ha.

- Dân số dự kiến: 25.000 người.

3. Tính chất của khu vực lập quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch là Khu Đô thị mang tính chất là khu dân dụng bao gồm các chức năng: Khu tiểu thủ công nghiệp và công nghệ kỹ thuật cao; các khu ở, trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ của khu vực phường VII.

4. Cơ cấu đất quy hoạch:

Đất đai trong khu quy hoạch được phân chia mục đích sử dụng đất chủ yếu gồm các thành phần sau:

- Đất xây dựng nhà ở;

- Đất Tiểu thủ công nghiệp;            

- Đất Thương mại - dịch vụ;

- Đất Tôn giáo;                                

- Đất Di tích;

- Đất Nghĩa trang;

- Đất công trình công cộng;

- Đất công viên cây xanh - TDTT - sông rạch;

- Đất đường Giao thông - hạ tầng kỹ thuật.

5. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

Đất xây dựng nhà ở.

- Đất xây dựng công trình TTCN.

- Đất dịch vụ - thương mại.

- Đất công trình tôn giáo.

- Đất khu di tích Vàm Cái Sình.

- Đất Nghĩa trang người Hoa.

- Đất công trình công cộng.

- Đất Công viên - TDTD - sông rạch.

- Đất Giao thông - hạ tầng kỹ thuật.

6. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

  Trong khu vực quy hoạch các trục đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Hưng Đạo là các trục đường chính để phát triển các khu chức năng như: Công trình công cộng, công viên cây xanh - TDTT, thương mại - dịch vụ kết hợp với nhà ở, phần còn lại bố trí đất xây dựng nhà ở. Vị trí cho từng công trình cụ thể như sau:

- Đất xây dựng nhà ở.

- Công trình Tiểu thủ Công nghiệp.

Công trình tôn giáo.

Công trình Khu di tích Vàm Cái Sình.

- Công trình Nghĩa trang người Hoa.

- Công trình công cộng.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- San nền: Cao độ san nền ≥+1,60m (cao độ Nhà nước).

- Giao thông.

- Cấp nước.

- Thoát nước.

- Cấp điện và chiếu sáng.

- Thông tin liên lạc.

(Đính kèm quyết định số 377/QĐ-UBND, ngày 01/02/2016 của UBND thành phố Vị Thanh)

Nguồn : phòng kiến trúc quy hoạch

Nguồn bài viết: phòng kiến trúc quy hoạch