Tin tức

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (27-04-2016 13:43:33)

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 Ngày 13 tháng 01 năm 2016, ngành Xây dựng Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Tuấn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2015 ngành Xây dựng Hậu Giang tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công như: hoàn thành các bước quy hoạch để thực hiện điều chỉnh địa giới huyện Long Mỹ, thành lập Thị xã Long Mỹ và 4 phường trực thuộc; được Bộ Xây dựng công nhận thị xã Ngã Bảy  đô thị loại III. Nâng tổng số đô thị trên toàn tỉnh  15 đô thị (trong đó có 02 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV, 12 đô thị loại V), tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 24,7%; đã thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và cắt giảm, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hơn 91,98 tỷ đồng; tham mưu thực hiện tốt các chương trình phát triển nhà ở như: Chương trình xây dựng cụm, tuyến DCVL (giai đoạn 2, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167 giai đoạn 2), Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn – phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà ngành Xây dựng đóng góp cho tỉnh nhà trong năm qua, đồng thời đề nghị Lãnh đạo Sở tập trung thực hiện mộ số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với các Luật Xây dựng, Luật Nhà và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn; Đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Phối hợp xây dựng các Đề án nâng cấp đô thị (TP Vị Thanh đạt chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đạt chuẩn đô thị loại III), và Đề án thành lập thành phố Ngã Bảy; Tham mưu tổ chức sơ kết Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết gắn bó, với tinh thần sáng tạo vượt qua khó khăn, ngành Xây dựng sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Nguồn : Văn phòng sở

Nguồn bài viết: Văn phòng sở