Tin tức

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết  (04-07-2016 00:58:26)

Ngành Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ngành Xây dựng Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Huỳnh Đức, Giám đốc Sở Xây dựng, cùng tất cả cán bộ công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Xây dựng Hậu Giang nên đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; cơ cấu tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố và tăng cường; công chức, viên chức tiếp tục được bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nguồn nhân lực kế thừa được quan tâm đưa đi đào tạo; công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào xử lý hành chính công; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quản lý sau quy hoạch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đã kiến tạo không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị - nông thôn; rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ một số đồ án quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương; công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị được quan tâm nhiều hơn; thủ tục cấp giấy phép xây dựng được đơn giản hóa, tin học hóa thông qua việc cấp giấy phép xây dựng qua mạng Internet; công tác đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình ngày càng đáp ứng kịp thời nhu cầu của các chủ đầu tư về chất lượng và thời gian; tiếp tục đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý thông qua việc tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng Internet; các Chương trình về nhà ở của Chính phủ: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh và phối hợp cùng UBND cấp huyện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra kể cả giải ngân vốn đầu tư; tình hình quản lý trật tự xây dựng đô thị - nông thôn được kiểm soát theo chiều hướng tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn - phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ngành Xây dựng đóng góp cho tỉnh nhà trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ngành Xây dựng cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn; Đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết gắn bó, với tinh thần sáng tạo vượt qua khó khăn, Ngành Xây dựng sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 06 tháng cuối năm 2016, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                               

                                                   Nguồn: Văn phòng Sở.

 

Nguồn bài viết: Không có