Tin tức

Lãnh đạo tỉnh Ủy và UBND tỉnh cùng các Sở ngành kiểm tra các điểm sạt lở tại huyện Châu Thành. (18-08-2019 11:33:04)

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra các điểm sạt lở tại tuyến sông Mái Dầm

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra các điểm sạt lở tại tuyến sông Mái Dầm, nhằm tìm giải pháp hạn chế, khắc phục sạt lở trong mùa mưa năm 2019,

Đoàn khảo sát các điểm sạt lở trên tuyến sông Mái Dầm, (chảy qua xã Đông Phước, Phú Hữu và thị trấn Mái Dầm). Trên đoạn này có đến 17 điểm sạt lở, trong đó có nhiều vị trí nguy cơ tiếp tục sạt lở, răn nứt lộ nông đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc đi lại người dân, đặc biệt là việc đi lại của các em học sinh trước thiềm năm học mới.

Tại các điểm khảo sát, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ban, ngành, địa phương kịp thời có giải pháp cụ thể, hiệu quả khắc phục các điểm sạt lở đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt của người dân; nhất là để học sinh ven tuyến đến trường thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, ngành điện phải kịp thời di dời các trụ điện ở các điểm sạt lở, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Đối với công trình kè Mái Dầm đang thi công tại thị trấn Mái Dầm, đơn vị thi công phải hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo an toàn chất lượng.

Nguồn bài viết: Phòng QLCL