Tin tức

Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang (05-11-2019 18:30:40)

Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại Khách sạn Bông Sen, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức buổi họp mặt “Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang.

Đến dự, có các đồng chí lãnh đạo Sở Xây dựng; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ; Các đồng chí lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD CT Dân dụng & Công nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển tỉnh - Chánh văn phòng UBNN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các phòng Kinh tế & Hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD các huyện, thị, thành; Các đồng chí nguyên CBVC & NLĐ của trung tâm cùng toàn thể CBVC & NLĐ sở Xây dựng.

Sau khi tỉnh Hậu Giang được tách ra từ tỉnh Cần Thơ, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 164/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động tháng 03/2005, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Ngày 11 tháng 05 năm 2007, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang. Ngày 14 tháng 03 năm 2008, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định số 500/QĐ-UBND thay thế Quyết định 164/2004/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 và Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2007, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang.

 

 

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã vượt mọi khó khăn, để đáp ứng các nhiệm vụ của ngành giao, có nhiều đóng góp và cống hiến trong công tác tham mưa giúp Lãnh đạo SXD thực hiện các chức năng nhiệm vụ, chuyên môn, từ đó uy tín của Trung tâm không ngừng được nâng lên. Đồng hành với sự phát triển của Trung tâm là sự quan tâm, chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, UBND, Ban Giám đốc Sở Xây dựng; sự hỗ trợ giúp đỡ của các Sở, Ngành, Phòng, Ban huyện (thị, thành); sự ủng hộ nhiệt tình của Chủ đầu tư là các đơn vị, cá nhân và tổ chức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi, giới thiệu nguồn công việc để Trung tâm tiếp cận, nhận và thực hiện, qua đó giúp cho đơn vị ngày càng phát triển ổn định, đóng góp vào thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang.

 

 

Quá trình 15 năm phát triển của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang đến ngày hôm nay luôn có phần đóng góp vô cùng quan trọng của quý lãnh đạo, quý vị khách quý và bạn bè đồng nghiệp. Đồng thời cũng là thời điểm Trung tâm chuyển mình sang thành Công ty Cổ phần. Nhân dịp này, cũng là cơ hội để TTQHKT được tỏ lòng tri ân và được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý lãnh đạo các cấp từ thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến lãnh đạo Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, Phòng, Ban huyện (thị, thành), các Chủ đầu tư là các đơn vị, cá nhân và tổ chức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đã đồng hành với TQHKT trong suốt thời gian qua./.

Nguồn bài viết: Trung tâm QH-KT