Tin tức

Kiểm tra trật tự xây dựng trên các tuyến Quốc lộ 1, quốc lộ 61 và tỉnh lộ trên địa bàn huyên Phụng Hiệp (03-08-2016 00:22:28)

Kiểm tra trật tự xây dựng trên các tuyến Quốc lộ 1, quốc lộ 61 và tỉnh lộ trên địa bàn huyên Phụng Hiệp

Căn cứ Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy Sở Xây dựng Hậu Giang; Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-SXD ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng năm 2016 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Căn cứ Thông báo kết luận số 631/TB-SXD tại buổi họp giao ban tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang; Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 61 và tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, như sau: 1. Mục đích, yêu cầu: - Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nói chung và huyện Phụng Hiệp nói riêng; - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện một cách kịp thời, hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng nhằm đưa công tác quản lý trật tự xây dựng ngày càng đi vào khuôn khổ theo đúng quy định pháp luật. - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, khắc phục tình trạng xây dựng các công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 61 và tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. - Nhằm chủ động, thường xuyên liên tục và cương quyết trong việc kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đồng thời kết hợp với công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về xây dựng trong nhân dân, để người dân có ý thức thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động xây dựng 2 2. Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên tuyến đường theo Kế hoạch kiểm tra. - Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Công văn số 935/UBNDKTTH ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà, các công trình kiến trúc trên tuyến Quốc lộ 1. - Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. - Kiểm tra, xử lý vi phạm kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật xây dựng bằng nhiều hình thức cho nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước khi tham gia vào hoạt động xây dựng. 3. Phương pháp kiểm tra - Triển khai Kế hoạch kiểm tra và thông báo lịch làm việc đối với từng địa phương; - Kiểm tra trình tự thủ tục và công tác che chắn, đảm bảo an toàn lao động đối với các công trình đang triển khai thi công; - Đoàn kiểm tra yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình, đồng thời lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định trong việc đầu tư xây dựng công trình, nếu phát hiện có hành vi vi phạm phải ngăn chặn và thông báo UBND cấp xã xử lý kịp thời theo quy định. 4. Thành phần tham gia - Thanh tra Sở Xây dựng Hậu Giang; - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp; - UBND cấp xã, thị trấn trên các tuyến đường mình quản lý theo Kế hoạch; - Mời: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang; 5. Thời gian và địa điểm Thời gian thực hiện là: 20 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch kiểm tra. (Thời gian, lịch làm việc cụ thể Thanh tra Sở thông báo bằng văn bản) 6. Phối hợp tổ chức thực hiện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND cấp xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện theo nội dung Kế hoạch kiểm tra. 3 7. Chế độ báo cáo - Hàng tuần hoặc đột xuất, Thanh tra Sở chủ động báo cáo kết quả kiểm tra cho Lãnh đạo Sở để biết. - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, Thanh tra Sở có báo báo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo đối với các trường hợp vi phạm. Trên đây là Kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 61 và tỉnh lộ thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND cấp xã, thị trấn phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch.

Nguồn bài viết: Không có