Tin tức

Kiểm tra hiện trường công trình: Điều chỉnh và mở rộng Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. (29-09-2017 15:17:38)

Kiểm tra hiện trường công trình: Điều chỉnh và mở rộng Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 Ngày 08/9/2017, Sở Xây dựng tổ chức Đoàn công tác kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng công trình: Điều chỉnh và mở rộng Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Khu trại heo.

Một số hình ảnh về công trình

Công trình gồm các hạng mục: Trại heo 1 và 2, trại heo nái đẻ, nhà kho, nhà làm việc, nhà khử trùng, nhà xe nhân viên, công trình phụ trợ.

Công trình do Ban QLDA-ĐTXD công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư; đơn vị giám sát thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển Hậu Giang – Qúy Hải; Công ty cổ phần đầu tư xây lắp miền Nam là thi công xây dựng công trình; đơn vị lập khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Trung Nam.

Về hồ sơ chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư và các bên liên quan đã được thực hiện cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật, về công tác quản lý chất lượng và hồ sơ quản lý chất lượng công trình cơ bản tuân thủ theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tại thời điểm kiểm tra các hạng mục công trình đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và đạt yêu cầu thiết kế.

Kết luận tại cuộc họp Đoàn kiểm tra yêu cầu Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nguồn bài viết: Không có