Tin tức

Hội nghị triển khai Đề án 1961 của Chính phủ và Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam (06-06-2016 11:23:59)

Hội nghị triển khai Đề án 1961 của Chính phủ và Chương trình nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam

Ngày 30/5/2016, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016- 2020 và Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 cho các Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND Thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực Nam Bộ diễn ra tại Cần Thơ. Tham gia Hội nghị và Khóa đào tạo có đồng chí Đỗ Đức Duy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng Ban, thường trực Ban chỉ đạo Đề án, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, đại diện các Cục, vụ chuyên ngành của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam,  các tổ chức quốc tế như UN Habitat, Liên minh đô thị Thế giới, USAID Việt Nam cùng gần 50 học viên là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh khu vực phía Nam.

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp thiết thực từ chuyên gia và các nhà lãnh đạo địa phương. Đ/c Đỗ Đức Duy – Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Trong 5 năm qua, Bộ Xây dựng đã hết sức nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án. Đề án đã hoàn thành được nhiều nhiệm vụ như: Tổ chức Ban chỉ đạo để điều hành quản lý thực hiện Đề án, trong đó có sự tham gia phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương; Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, cách thức tổ chức các khóa đào tạo đồng thời tuyên truyền, quảng bá về nội dung ý nghĩa của Đề án 1961 tới từng địa phương; Hoàn thành việc xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu cho các nhóm đối tượng học viên. Các bộ tài liệu được biên soạn công phu và nhận được đánh giá tích cực từ phía học viên tham dự các khóa học. Xây dựng đội ngũ giảng viên là lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Học viện đồng thời mời các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tham gia giảng dạy chương trình.

Để triển khai hiệu quả Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020, cần hoàn thành những mục tiêu cụ thể như sau:

Một là: Đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp bao gồm cả các đối tượng mở rộng được đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình của Đề án 1961.

Hai là: Hoàn thành việc rà soát chỉnh sửa 08 bộ tài liệu đã được Bộ Xây dựng ban hành theo hướng tinh gọn, thiết thực, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên liên tục.

Ba là: Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đội ngũ giảng viên nguồn của các địa phương có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các chương trình, đối tượng đào tạo.

Bốn là: Xây dựng và hoàn thiện thể chế để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị trở thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp.

Năm là: Áp dụng hình thức học tập trực tuyến E-Learning kết hợp bồi dưỡng trực tiếp trên lớp.

Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị -  Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án khẳng định những kết quả đã thực hiện được của Đề án: “Thực hiện Đề án 1961, Học viện được Bộ Xây dựng giao làm đơn vị chủ trì thực hiện của Đề án, trong đó có việc tổ chức các khóa học trên cả nước. Trong 5 năm qua, Học viện đã tổ chức được hơn 162 khóa học với 5.616 lượt học viên.

Qua ý kiến đóng góp của học viên sau khi kết thúc lớp học bằng hình thức lấy phiếu đánh giá hoặc phỏng vấn trực tiếp, có 90% học viên hài lòng với chất lượng giảng dạy, 92% học viên đánh giá cao về nội dung và chương trình tài liệu, 96% đánh giá cao về sự cần thiết tổ chức lớp học”.

                   Hậu Giang ngày 30 tháng 5 năm 2016

                                      Văn phòng Sở

Nguồn bài viết: văn phòng sở