Tin tức

Hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (01-02-2020 18:31:18)

Hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 09 tháng 01 năm 2020, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Út, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đại diện các phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các huyện, thị xã và thành phố; và Ban Giám đốc Sở cùng Lãnh đạo các phòng, Trung tâm, Đoàn thể Sở Xây dựng cùng dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nhìn chung, năm 2019 Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của ngành nhằm nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra. Công tác Đảng nói chung và sinh hoạt Đảng nói riêng tại các chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Cấp ủy Đảng đã thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra, nghiêm túc trong quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chú trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định, công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đã đi vào nề nếp, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai nghiêm túc, các phong trào thi đua sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo, các đại biểu thống nhất với nội dung của dự thảo. Tiếp thu ý kiến thảo luận của các đơn vị, ông Nguyễn Huỳnh Đức - Giám đốc Sở Xây dựng chân thành cám ơn quý đại biểu có những đóng góp chân thành, khách quan, qua đó giúp cho Sở nắm bắt được sâu sát hơn những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn để định hướng công tác quản lý ngành ngày một tốt hơn. Theo đó, năm 2020 ngành Xây dựng sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn 12 của Trung ương về sinh hoạt chi bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan.

- Tiếp tục xây dựng, nâng chất các tiêu chí đô thị của thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II; thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn loại III; thị xã Ngã Bảy đạt các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Rà soát, xây dựng, nâng chất các tiêu chí đô thị cho các trung tâm xã có khả năng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững và phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và xây dựng các chương trình phát triển nhà ở.

 Dịp này, phòng quản lý đô thị, kinh tế và hạ tầng; các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thị xã thành phố được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Xây dựng tỉnh./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở