Tin tức

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Sở Xây dựng Hậu Giang (01-08-2016 06:08:51)

Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Sở Xây dựng Hậu Giang

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Đảng bộ Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Công Tâm, Phó Bí thư Đảng bộ; đồng chí Nguyễn Văn Diên, Ủy viên Ban Thường vụ,  cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Sở Xây dựng do đồng chí Nguyễn Công Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng trình bày được các đại biểu thảo luận và góp ý sôi nổi. Hội nghị cũng thông qua báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc “Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động của Đảng bộ Sở Xây dựng luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tình hình tư tưởng chính trị ổn định, phát huy quy chế dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng theo đúng quy định, phát huy vai trò tiên phong của các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động phong trào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển đảng. Thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Lãnh đạo các chi bộ đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về việc “Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ”.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thông qua các cấp ủy trực thuộc. Đồng chí Bí thư kết luận Hội nghị, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung của Ngành, tạo sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

                              Nguồn: Văn phòng Sở

Nguồn bài viết: văn phòng sở