Tin tức

Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 (28-06-2016 05:29:49)

Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Sáng, ngày 22 tháng 6 năm 2016, Lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự Hội nghị Sơ kết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương là Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. (Đính kèm ảnh)

T6_1_1%20ANH%20DINH%20KEM%20(1)(2).jpg

          Theo nội dung của Chương trình đặt ra, phấn đấu trong giai đoạn 2012 – 2015 đạt được 5 chỉ tiêu cụ thể như sau:

    - Diện tích nhà ở bình quân trên địa bàn tỉnh từ 19-22 m2 sàn/người, trong đó nhà ở tại đô thị bình quân đạt 23-26 m2 sàn/người, nhà ở tại nông thôn đạt 17-19 m2 sàn/người.

   - Tỷ lệ nhà kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt 8-11%; trong đó đô thị đạt 10-12% và tại nông thôn đạt 8-10%.

  - Phấn đấu có 50% sinh viên có nhu cầu được thuê nhà ở trong ký túc xá.

  - Phấn đấu có 40% công nhân khu công nghiệp có nhu cầu được thuê nhà ở trong các nhà ở cho công nhân.

  - Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 10.000 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới) tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở.

       Đến nay, tất cả 5 chỉ tiêu cơ bản đạt theo kế hoạch Chương trình đề ra. Tổng nguồn vốn thực hiện ước khoảng 3.979 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách chiếm 8,88%, vốn vay 18,56%, vốn doanh nghiệp 69,06%, còn lại vốn huy động khác khoảng 3,5%.

       Qua báo cáo kết quả thực hiện đến nay cũng như các vấn đề còn tồn động trong qua trình triển khai thực hiện và phương hướng thực hiện trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nội dung sau:

      - Nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng các vị trí dành để phát triển nhà ở phù hợp với từng địa phương cũng như đảm bảo sự phát triển nhà ở chung của tỉnh.

      - Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân quan tâm cải tạo, nâng cấp sửa chữa nhà ở đảm bảo an toàn, khang trang góp phần phát triển đô thị, nhất là khu vực nông thôn.

      - Kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận nhất (hướng dẫn cụ thể các quy định, chủ trương, chính sách) cho các Nhà đầu tư vào đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, đặc biệt quan tâm đối với các dự án nhà ở xã hội.

     - Cố gắng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chi tiêu của Chương trình góp phần tạo sự phát triển chung của tỉnh đến năm 2020.

 

                                                        Nguồn Phòng QLN&TTBĐS

Nguồn bài viết: Không có