Tin tức

Hội nghị CBVC năm 2015 (27-04-2016 13:35:52)

Hội nghị CBVC năm 2015

    Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2016. Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, với tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể CBVC và người lao động.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Tâm – Phó Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Trần Quốc Khánh đại diện BCH Công đoàn Cơ sở Sở Xây dựng cùng dự và góp ý. Hội nghị được tiến hành theo quy định.

Tại Hội nghị, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2015 và đề ra phương hướng năm 2016, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang đã lần lượt thông qua các văn kiện của hội nghị gồm có:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

2. Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

3. Quy chế chi tiêu nội bộ.

4. Quy chế làm việc.

5. Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Giám đốc và BCH Công đoàn Bộ phận.  6. Quy chế thực hiện dân chủ.

          Văn kiện hội nghị được tập thể tham gia thảo luận đóng góp ý kiến và tình hình thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu, các kiến nghị điều chỉnh trong quy chế hoạt động. Các ý kiến của CBVC và người lao động thống nhất cao với dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị, và góp ý kiến điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình và sửa đổi một số chế độ chi tiêu nội bộ trên tinh thần cởi mở, xây dựng cùng nhau tháo gỡ những khó khăn tồn tại trong thời gian qua. Và cùng nhau thống nhất thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2016 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Công Tâm đánh giá cao các kết quả đạt được của tập thể Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang. Đồng thời cùng tập thể trao đổi góp ý cho văn kiện hội nghị hoàn chỉnh hơn.

            Cuối cùng, đồng chí Hứa Chí Tâm phát biểu kết luận hội nghị và thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ vận dụng một cách phù hợp trong tình hình thực tế của đơn vị. Qua đó cùng đề nghị CBVC và người lao động vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang năm 2016.

Nguồn : Trung tâm Quy Hoạch Kiến Trúc

Nguồn bài viết: Trung tâm Quy Hoạch Kiến Trúc