Tin tức

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng  (24-07-2016 07:19:38)

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng

Ngày 19-7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 420 đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng là 36 đồng chí.

 

hinh%20dang.jpg

          Quang cảnh hội nghị.

Qua 03 ngày học tập, từ ngày 19 đến ngày 21-7, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề về nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình tại Đại hội; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); nghe thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết XII của Đảng.

          Sau hội nghị, đảng viên dự học phải viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức của mình đối với các chuyên đề được tiếp thu.

Văn phòng Sở 22/7/2016

Nguồn bài viết: Không có