Tin tức

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (27-04-2016 13:39:07)

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

     Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Quy hoạch kiến trúc - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Toàn văn dự thảo được đăng tải tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn/

Nguồn : Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

Nguồn bài viết: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng