Tin tức

Công tác phát triển Đảng viên mới của Chi bộ  (10-05-2018 08:45:02)

Nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ Đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp phát triển cách mạng của Đảng, vào ngày 07 tháng 5 năm 2018 thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Chi bộ 1 đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 01 quần chúng.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ 1 và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân 01 quần chúng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Bí thư Chi bộ 1 cùng các Đảng viên trong Chi bộ. Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng và đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng để trở thành Đảng viên chính thức../

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở