Tin tức

Chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cát Tường đầu tư thực hiện dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường III, thành phố Vị Thanh”  (27-04-2016 13:44:09)

Chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cát Tường đầu tư thực hiện dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường III, thành phố Vị Thanh”

 Ngày 03 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh có Công văn số 1380/UBND-KTTH về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Cát Tường đầu tư thực hiện dự án “Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường III, thành phố Vị Thanh”.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho Công ty TNHH MTV Cát Tường đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các dãy nhà liên kế với kiến trúc đồng bộ, thẩm mỹ phù hợp đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân với tổng diện tích khoảng 145.912m2, quy mô dân số khoảng 4.000 người.

 UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành, đồng thời đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư để lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định.

Nguồn : phòng Quản lý Nhà

Nguồn bài viết: phòng Quản lý Nhà