Tin tức

Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh (01-02-2020 18:33:01)

Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Công văn nêu rõ hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã xảy ra tại Trung Quốc, lây lan ra 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh này chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Nhận định tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Tuy nhiên, phải hết sức bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa và xử lý chính xác, hiệu quả.

  Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh được dự báo diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Để chủ động và tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 31 tháng 01 năm 2020 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể sau đây:

1. Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Cô-rô-na gây ra; đồng thời, cập nhật và thực hiện kịp thời các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

  Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới Cô-rô-na là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động toàn hệ thống chính trị tích cực thực hiện. Khẩn trương triển khai kiên quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng các cấp thành công.

  2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tập trung, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương, đơn vị (công an, quân sự, hải quan, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh,…) thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh.

   3. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các địa phương có nhà máy, công ty của nước ngoài, người lao động của những nước đã xảy ra dịch bệnh,…

    4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo công tác tuyên truyền để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Cô-rô-na gây ra, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

    5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng mới Cô-rô-na gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của mình và cộng đồng./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở
File đính kèm: 889_53-CTTU-phong-chong-dich-benh-virut-corona_k9Hb8IuW.pdf