Tin tức

Chi bộ 4 thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 của Chi bộ. (30-05-2018 20:07:17)

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018, Tổ kiểm tra, giám sát thuộc Chi bộ 4 thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 của Chi bộ.

Dự buổi làm việc có đồng chí Bí thư Hứa Chí Tâm cùng 14 đảng viên, trong chi bộ cùng dự.

Công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên của chi bộ nhằm thực hiện tốt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của chi bộ và chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể Tổ kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc chấp hành Chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy Hậu Giang về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai dân chủ”.

Đối tượng được kiểm tra, giám sát đã mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm của bản thân, đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, kết quả không có đảng viên nào vi phạm.

Thay mặt Tổ kiểm tra, giám sát đồng chí Võ Nguyễn Nguyên cảm ơn các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đề nghị chi bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

 

Nguồn bài viết: Không có