Tin tức

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (24-05-2016 10:04:51)

Cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thực hiện Công văn số 87/QLN-BĐS ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản về cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/5/2012, Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ; Sở Xây dựng đề nghị các Sàn giao dịch bất động sản, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các yêu cầu sau:

1. Cập nhật thông tin về danh sách do Lực lượng đặc nhiệm về tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm chống rửa tiền được xem xét định kỳ hàng năm 03 lần (tháng 2, tháng 6 và tháng 10) theo các phương thức sau:

* Cách 1:

- Truy cập vào trang web của FATF theo đường dẫn http://www.fatf-gafi.org/;

- Vào mục High risk and non-cooperative jurisdiction;

- Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm (cập nhật định kỳ).

* Cách 2:

- Truy cập vào trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Vào mục Phòng, chống rửa tiền;

- Click vào đường link tới trang web của FATF và thực hiện theo các bước của Cách 1.

2. Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

 

Nguồn bài viết: Phòng QLN & TTBĐS