Tin tức

Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (25-09-2017 15:14:09)

Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo đó, đối tượng áp dụng Quy định này bao gồm: Cá nhân tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề; cơ quan/tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định và đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề giao thu, quản lý, sử dụng chi phí sát hạch.

Mức thu chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được tính theo lượt sát hạch của cá nhân và được tính như sau: Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng địa phương tổ chức: 450.000 đồng/lượt sát hoạch; Chi phí sát hạch do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức là 500.000 đồng/ lượt sát hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nguồn Bộ Xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng

Nguồn bài viết: Không có