Chi tiết thủ tục

QĐ Vv phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7 xã Vị Trung huyện Vị Thủy (14-12-2019 16:45:29)

QĐ Vv phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7 xã Vị Trung huyện Vị Thủy.

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: Vanbandi-Duthao-Mau-UBND tinh (2)_7hcos4yN.rar