Chi tiết thủ tục

QĐ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận (08-12-2019 11:22:00)

QĐ phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận tỉnh Hậu Giang đến năm 2040

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: quy hoach chung VI THANH_9MK1QfHW.rar