Chi tiết thủ tục

Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài (27-04-2016 10:45:24)

Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THẦU CHO NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2-Nộp hồ sơtạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Hậu Giang (Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

+ Tiếp nhận hồ sơ: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ ghi mã số vào phiếu nhận, có chữ ký của bên giao, bên nhận hồ sơ và có giấy hẹn ngày giải quyết. Phiếu nhận hồ sơ làm thành hai bản, một bản giao cho người nộp hồ sơ và một bản lưu tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả lập thủ tục giao nhận hồ sơ với Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.

+ Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

           o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

           o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 7 giờ đến 11 giờ (buổi sáng ) và từ 13 giờ đến 17 giờ (buổi chiều) từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

+ Sau khi nhận hồ sơ phòng Quản lý hoạt động xây dựng tiến hành kiểm tra, xem xét hồ sơ và tham mưu giúp lãnh đạo Sở quyết định việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài.

Bước 3- Đúng thời gian theo quy định, phòng Quản lý hoạt động xây dựng  sẽ chuyển giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trả kết quả giao giấy phép thầucho nhà thầu nước ngoài theo trình tự như sau:

+ Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận kết quả nộp lệ phí tại Văn phòng Sở Xây dựng.

+ Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận và giao giấy phép thầucho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định).

+ Chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ghi vào sổ theo dõi, và thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 7 giờ đến 11 giờ (buổi sáng ) và từ 13 giờ đến 17 giờ (buổi chiều) từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

*  Thành phần hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép thầu:

          Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Sở Xây dựng, mỗi bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu theo mẫu.

2. Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thầu.

h) Lệ phí (nếu có):  2.000.000 đ/giấy phép. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thầu (theo mẫu).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Sau khi được cấp giấy phép thầu, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép thầu được cấp.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế  Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

- Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

- Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

- Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.