Chi tiết thông báo

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019 (24-08-2019 17:04:43)

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019

Tập tin đính kèm: Quyet dinh phe duyet danh sach dot 2_EmBNgSz1.PDF