Chi tiết thông báo

Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình (29-01-2020 16:33:59)

Thông tư số 17/2019/TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Tập tin đính kèm: thong-tu-17-2019-tt-bxd-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh_HlAx7uQq.doc