Chi tiết thông báo

Thông tư số 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng (29-01-2020 16:29:28)

Thông tư số 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

Tập tin đính kèm: thong-tu-14-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-so-gia-xay-dung_QPX8jILz.doc