Chi tiết thông báo

THÔNG TƯ SỐ 09/2019/TT-BXD Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. (29-01-2020 16:14:09)

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tập tin đính kèm: thong-tu-09-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung_hxV71SCL.doc