Chi tiết thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (15-02-2020 17:00:11)

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng nhân sự

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CL XÂY DỰNG

 
   

Số: 26/TB-TTKĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hậu Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2020

      

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự

 

Căn cứ Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu giang về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang;

          Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-SXD ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Sở Xây dựng Hậu Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang;

          Do nhu cầu công việc hiện tại, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang thông báo về việc tuyển dụng vị trí: Kế toán tổng hợp. Số lượng: 01 người.

          * Mô tả công việc:

          - Thực hiện công việc của một kế toán tổng hợp.

          - Phân bổ chứng từ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ kế toán.

          - Kê khai thuế, báo cáo thuế hàng quý, năm và Quyết toán thuế.

          - Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

          * Mức lương và phụ cấp:

          - Theo quy định của Nhà nước và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

          * Quyền lợi:

          - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Có chế độ khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

          - Trợ cấp kế toán theo quy định của Nhà nước.

          - Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

          * Yêu cầu tuyển dụng:

          - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính Kế toán.

          - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

          - Hiểu rõ quy định pháp luật về thuế.

          - Trung thực, thật thà, cẩn thận, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

* Hồ sơ bao gồm:

          - Đơn xin việc.

          - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

          - Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực Kế toán.

          - Chứng minh nhân dân và hộ khẩu.

          - Giấy chứng nhận sức khỏe (Không quá 06 tháng).

          * Hạn nộp hồ sơ:

          - Từ ngày Thông báo đến hết tháng 02/2020.

          - Trong thời gian nhận hồ sơ nếu đủ số lượng có thể kết thúc nhận hồ sơ trước ngày Thông báo để phỏng vấn theo quy định.

          * Các ứng viên nộp hồ sơ theo cách sau:

          - Nộp trực tiếp tại phòng Hành chính – Tổng hợp của Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang.       Địa chỉ: Lầu 2, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, số 01, đường Xô Viết Nghệ tỉnh, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

          - Điện thoại liên hệ: 02933 582 395 (gặp đồng chí Đăng)./.

 

.

 

GIÁM ĐỐC

           

Phan Quốc Dũng

 

Tập tin đính kèm: THÔNG BAO TUYEN DUNG KE TOAN_3DWz9eCf.doc