Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới Cát Tường II, tại phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 16:16:08)

Khu đô thị mới Cát Tường II

.

Tập tin đính kèm: File (6)_DYqCt4Aj.PDF