Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư NTM và chợ xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 15:58:57)

Khu dân cư NTM và chợ xã Hỏa Lựu

.

Tập tin đính kèm: File0001 (2)_zX3bsq8W.PDF