Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án KDC NTM Phú Hữu  (01-05-2019 12:58:11)

Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

.

Tập tin đính kèm: File0001 (3)_2movByjS.PDF