Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị mới Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 16:02:24)

Khu đô thị mới Ngã Sáu, thị trấn Ngã Sáu

.

Tập tin đính kèm: File (3)_f0taPqvA.PDF