Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ đa chức năng Minh Trí, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 16:12:24)

Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ đa chức năng Minh Trí

Tập tin đính kèm: File (5)_XhJCI024.PDF