Chi tiết thông báo

Thông báo lựa chọn nhà đầu tư dự án: Chợ Hội đồng - Khu dân cư thương mại Hội đồng tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (01-05-2019 16:08:55)

Chợ Hội đồng - Khu dân cư thương mại Hội đồng tại xã Vị Đông

.

Tập tin đính kèm: File (4)_fC7cX69J.PDF