Chi tiết thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017 (04-12-2017 20:45:01)

Về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017

Lưu ý: Khi dự thi mang theo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ có dán ảnh

Tập tin đính kèm: 1234567_hySUBGk3.pdf