Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2 (17-05-2020 10:49:15)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2

Tập tin đính kèm: 8. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu ĐT NB2_Nam Quang(1)_I38tQXw0.docx