Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1 (17-05-2020 10:51:36)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1

Tập tin đính kèm: 11. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu ĐTM Nga Bay 1 moi_YN3q1L98.docx