Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (17-05-2020 10:52:16)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Tập tin đính kèm: 12. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu ĐTM Thuan An_LMy moi_n4LIYODe.docx