Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu (17-05-2020 10:50:46)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Sông Hậu

Tập tin đính kèm: 10. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu ĐTM Nam S Hau_Năm Chau moi_X279Zpbz.docx