Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh (17-05-2020 10:53:41)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Lê Quý Đôn, khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh

Tập tin đính kèm: 14. SXD_phe duyet ket qua lua chon Le quy Don moi_zW18jbON.docx