Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, thành phố Vị Thanh (17-05-2020 10:45:01)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, thành phố Vị Thanh

Tập tin đính kèm: 4. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu DC &TĐC cho P VII moi_NsEi0Rdu.docx