Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu (17-05-2020 10:45:47)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu

Tập tin đính kèm: 5. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu DC NTM cho Hoa Luu moi_n302uZmT.docx