Chi tiết thông báo

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu (17-05-2020 10:46:41)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn mới Phú Hữu

Tập tin đính kèm: 6. SKH_phe duyet ket qua lua chon Khu DC NTM Phu Huu moi_RO9AMcP3.docx