Chi tiết thông báo

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017 (04-12-2017 20:19:06)

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2017

  • Mọi chi tiết thắc mắc hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có sai sót) đề nghị liên hệ Phòng Quản lý xây dựng trước 16 giờ ngày 06/12/2017 để được xem xét giải quyết - số điện thoại 0293.3504229 hoặc ông Lê Việt Trường – Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, số điện thoại: 0938.249320 (sau thời gian nêu trên sẽ không được xem xét giải quyết)

Tập tin đính kèm: DANH SÁCH CÁC THÍ SINH THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG_VrRFeLu0.pdf